Søndag den 20. oktober 2019

Kirker i Frederikssund provsti

Her kan du finde en komplet oversigt over de 26 kirker, som ligger i Frederikssund provsti.

Formålet med denne side er at beskrive det eksisterende skole-kirke-samarbejde til fælles
inspiration på tværs af sognegrænserne.