Mandag den 27. januar 2020

Ganløse Kirke

Ganløse Kirke er opført i slutningen af 1100-tallet. Den menes opført af Ebbe Sunesen fra Hvideslægten. Efter Reformationen var kirken ejet af Københavns Universitet helt indtil 1934, hvor den fik selveje.

Hjemmeside
http://www.ganloese.sogn.dk/

 

Præster

Charlotte Dyremose

Tlf.: 4022-2077 Email: chdy@km.dk

Peter Otken

Tlf.: 3033-0602 Email: otk@km.dk

Malene Buus Graeser 

Pt. barselsorlov