Krogstrup kirke

Krogstrup kirke er såkaldt annekskirke til Kyndby kirke og bygget omring 1125. For den, som nærmer sig kirken, er det første, som springer i øjnene, at kirken ligger helt for sig selv, monumentalt midt i et meget smukt landskab. Den oprindelige Krogstrup landsby blev affolket omkring 1450, i forbindelse med et voldsomt pestudbrud. Krogstrup kirke er, som kirken i Kyndby, udvidet i to omgange. Omkring 1500 udskiftedes det flade træloft med hvælvinger. Et sakristi er tilbygget omkring 1450, for at huse en træskulptur af den Hellige Dionysios. Til ham valfartede folk helt op i 1600-tallet for at blive helbredt for sygdomme. Døbefonten er romansk og fra omkring 1200. Formodentlig har herremanden på Svanholm skaffet den til Krogstrup kirke fra den i 1500-tallet nedbrudte True kirke ved Brabrand. På kummens yderside er udhugget otte løver, som to og to har fælles mandshoved! I kirken ses ingen kalkmalerier. Et imponerende smedejernsgitter er opsat 1780 af Svanholm-godsejeren i åbningen mellem kirkens skib og tårnrummet, hvor orgelet nu står. I koret – på nord- og sydvæggen – er opstillet to gravsten fra 1500-tallet.

Faktabox

Adresse

Tilknyttet præster

Tilføj din overskrift her

Scroll til toppen