Mandag den 27. januar 2020

Stenløse kirke

Kirken blev bygget i slutningen af 1100-tallet. Af den oprindelige kirkebygning er kun vestgavlen ned mod tårnet og skibets mure fra tårnet og til prædikestolen tilbage. Tårnet er fra 1200-tallet. Omkring 1500 blev kirkens oprindelige kor revet ned, og kirken blev forlænget. Samtidig fik kirken hvælvinger. De to hvælvinger nærmest tårnet turde man ikke lade hvile på de oprindelige mure, hvorfor der blev bygget støttepiller indvendigt i kirken. De to andre hvælvinger bæres af de mure, der blev bygget samtidig med hvælvingerne.

1798-1800 blev sideskibet bygget.

Altertavlen er fra 1663 og er udført af billedskæreren Lorentz Jørgensen. Det er den samme billedskærer, der har udført altertavlen i domkirken i Helsingør.

Døbefonten er af træ og fra begyndelsen af 1600-tallet.

Over døren fra våbenhuset ind i kirken er et maleri, der foretiller jomfru Maria med Jesusbarnet. Det er malet af Henry Heerup. Det skulle være det eneste værk af Henry Heerup i danske kirker.

Hjemmeside
www.stenlosekirke.dk

Præster
Eskil Simmelsgaard Dickmeiss
Jes Høck
Marlene Eversen