Søndag den 19. august 2018

Vellerup kirke

Hjemmeside
http://www.sogn.dk/vellerup/

Præst
Mikkel Højholt