Lørdag den 15. juni 2019

Projekterne

Vand - Betingelse for og trussel mod liv

Kan der eksistere liv uden vand? Kan en plante få for meget vand? Og hvorfor spiller vand så stor en rolle i de fleste religioner? Gennem projektet får eleverne et dobbeltblik på fænomenet vand –dels nogle konkrete oplevelser med vand og dets tilstandsformer, dels viden om vandets symbolske betydning.

Ved Arken klokken otte

Et sted i verden, hvor der kun er sne og is og is og sne og sne og is, står tre pingviner og skændes om, hvem Gud er. Han er stor og mægtig, men desværre usynlig, siger to af pingvinerne. Den tredje pingvin er uenig: Hvis han er usynlig, kan man overhovedet ikke vide, om han findes! Så begynder det at regne kraftigt, og en stresset due lander uelegant med billetter til Noas Ark.

Sorg og livsmod

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art.

At have noget på hjerte

Vi lever i en tid, hvor kommunikationen går stærkt og hvor eleverne – også på mellemtrinnet – er hurtige på tasterne. De sms’er og chatter på livet løs. Forløbet her vil gerne tage dem med ind i brevets verden. Den langsomme kommunikationsform, hvor man skal tænke inden man skriver og ikke bare kan trykke på delete.

Lærerkursus – Brevet

Forfatter Lise Lotte Frederiksen vil indføre os i brevets sprog og univers. Hvordan adskiller brevet sig fra anden nutidig kommunikation? Hvilken intimitet etableres og hvad gør den ved os? Hvordan er brevets sprog?

Et møde med den danske salme 2019

Et møde med den danske salme 2019 sætter fokus på Himmelsk lyd, og eleverne skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med følgende fem salmer: Dejlig er den himmel blå, Spænd over os dit himmelsejl, Op, al den ting, Du, som har tændt millioner af stjerner ogDejlig er jorden

Forvandling – puppe og grav

Opbygning, nedbrydning og genopbygning kan opleves året rundt i naturen. Tag fx sommerfuglen, der undergår en fantastisk forvandling fra jordbundslarve over tilsyneladende livløs puppe, for så til sidst at ende som en himmelstræbende sommerfugl.

Ansigt til Ansigt

Siger mit ansigt altid sandheden? Vil det altid det bedste? Er jeg mit ansigt? Det er ofte på ansigtet, at vi genkender hinanden og registrerer følelser og stemninger hos den anden. Ansigtet er på en måde et trækpapir mellem indre og ydre. Men, måske kan ansigtet i virkeligheden både vise og skjule det indre.

Klædt på til sorg

Lige som døden er et ufravigeligt vilkår i livet, så er sorgen det også. Hvem kommer gennem livet uden at opleve sorg? Men hvordan man oplever den, kan være forskelligt. Nogle beskriver det som at vandre i mørke. Andre som et frit fald mod afgrunden og andre igen som at være på Herrens mark.

Lærerkursus – Klædt på til sorg

På kurset forberedes lærer til at arbejde med projektet ”Klædt på til sorg”. Historiker Barbara Zalewski fortæller om sorgens udtryk i tøjmode, traditioner og ritualer i gennem europæisk historie. Psykolog i Børn, unge og sorg Susanne Svane deltager på kurset sammen med et antal frivillige unge,