Årskatalog 2021-2022

Velkommen Velkommen til et nyt og spændende år i Folkekirkens Skoletjeneste i Frederiks- sund Provsti. Alle projektmaterialer, besøg og work- shops er gratis for elever i Frederikssund og Egedal Kommune og tager udgangs- punkt i Folkeskoleloven. Derfor kan alle elever deltage. Hvert projekt er tydeligt markeret med mål indenfor Fælles Mål. Alle projekter er tværfaglige og har alsidige tilgange til læring. Det overordnede tema i alle projekter handler om dannelse, det vil sige, at eleverne klædes på til at blive ansvarlige borgere i et demokratisk samfund. Derfor har projekterne emner inden for: Etik, historie, geografi, filosofi, kunst, musik, sprog, relationer og religiøse forestillinger. Projekthæfterne sendes til jeres skole løbende gennem skoleåret – dog tidligst i uge 37. Hvis der er kirkebesøg tilknyttet et projekt, aftaler I selv indenfor projekt- perioden dag og tidspunkt med jeres lokale præst. Kontaktoplysninger findes på: bornogengle.dk Der kan være begrænsede pladser til workshop og teaterforestillinger. Hvis du er interesseret i tidligere udsendte materialer, kan jeg kontaktes på: christina@bornogengle.dk Christina A. Olsen Konsulent og daglig leder Ansgarsvej 2 • 3600 Frederikssund Mail: christina@bornogengle.dk Telefon: 24 85 01 30 (På skoledage mellem kl. 8.30 – 15.30) F O L K E K I R K E N S S KO L E TJ E N E S T E F R E D E R I K S S U N D P R O V S T I Tilmelding til alle projekter senest 27. august på bornogengle.dk

RkJQdWJsaXNoZXIy NzAwNg==