Skibby kirke

Skibby kirke er særlig kendt for sine fantastiske kalkmalerier, heriblandt er en af landets ældste kalkmalerier repræsenteret, nemlig maleriet i apsis som stammer tilbage fra da kirken blev bygget omkring 1150. Det forestiller den majestætiske Kristus på sin himmelske trone.

Kirkens historie er tæt forbundet med Reformationen. I 1650 blev Skibbykrøniken fundet i et hulrum i kirkens apsis. Karmelitermunken Poul Helgesen har skrevet dette smædeskrift mod kongen, Luther og den Reformation, som kom over landet i begyndelsen af 1500-tallet: Egentlig en historisk krønike – men meget subjektivt beskrevet om tiden omkring Reformationen i Danmark. Et af de bedst bevarede skrifter af sin art.

Faktabox

Adresse

Tilknyttet præster

Jakob Holm

Tlf: 23993380

Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste?

Folkekirkens Skoletjeneste har til formål at styrke og fremme samarbejdet mellem grundskoler og gymnasier i Egedal og Frederikssund Kommune og Den Danske Folkekirke i Frederikssund Provsti. Skoletjenesten udarbejder hvert år cirka otte tværfaglige undervisningsprojekter, der alle tager udgangspunkt i Fælles Mål, som tilbydes skolerne gratis. Undervisningsmaterialerne kan indeholde baggrundstekster til underviseren, opgaver til eleverne så som dramaøvelser, musik-, kunst- og litteraturfordybelse. Ofte er der ligeledes tilknyttet teateroplevelser, lærerkurser og workshops til projekterne. 

Tilmelding til projekter i skoleåret 21/22 skal ske inden
27. august 2021. Tilmeldingen er åben

Skoletjenesten

Kontakt børn & engle

cao nov 2020 lille jpeg

Christina A. Olsen
Folkekirkens Skoletjeneste
Frederikssund Provsti
Ansgarsvej 2
3600 Frederikssund
christina@bornogengle.dk
Telefon: 2485-0130
(Kl. 8.30 – 15.30 på skoledage)

© Copyright Børn & Engle.All rights reserved

Made with by PageOne

Scroll til toppen