God nok? – om skyld, skam og nåde

7. – 9. klasse

dap

Dette projekt handler om uopnåelige idealer og samfundsdiskurser: ”Hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok!” Tidens unge har konstant et loft af idealer over sig. De bombarderes med slogans som: ”Never settle”, ”Add to your day”, “Don’t blend in – stand out” og ”Enjoy”.

Men idealer er netop kendetegnet ved at være uopnåelige, og der opstår problemer, når de unge faktisk forventer af sig selv, at de skal nå idealerne. De føler sig forkerte, de skjuler sig, de skammer sig – og med skammen kommer ofte angsten.

Projektet God nok? beskæftiger sig med tre begreber, der er viklet ind i hinanden: Skyld – Skam – Nåde. Skyld hænger sammen med det, vi gør forkert, mens skam derimod er en følelse af at være forkert. Nåden er (ganske umoderne) en betingelsesløs accept af mennesket.
Eleverne stifter bekendtskab med begrebernes indbyrdes påvirkning gennem tekstlæsning, filmklip og fysiske øvelser. De kommer til at analysere tekster af Karl Ove Knausgaard, filmklip fra serien Skam og bibeltekster ved hjælp af definitionskort, et timeglas og en samtalestruktur, der lægger op til dialog og refleksion. Definitionskortene hentes på projektets hjemmeside, hvor der også findes undervisningsvejledning og baggrundsmateriale. Forslag til prøveoplæg er inkluderet i projektet.

Projektet indeholder

  • Link til hjemmeside med lærervejledning, elevoplæg og prøveoplæg (Koder sendes elektronisk efter tilmeldingen).
  • Besøg af en præst på skolen som samtalepartner

Tilmelding er ikke længere mulig

Faktabox

Klassetrin

7. – 9. klasse

Fag

Kristendomskundskab/ religion og dansk

Lektioner

6 – 8

Periode

Medio september – juni

Tilmeldingsfrist

27. august 2021

Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste?

Folkekirkens Skoletjeneste har til formål at styrke og fremme samarbejdet mellem grundskoler og gymnasier i Egedal og Frederikssund Kommune og Den Danske Folkekirke i Frederikssund Provsti. Skoletjenesten udarbejder hvert år cirka otte tværfaglige undervisningsprojekter, der alle tager udgangspunkt i Fælles Mål, som tilbydes skolerne gratis. Undervisningsmaterialerne kan indeholde baggrundstekster til underviseren, opgaver til eleverne så som dramaøvelser, musik-, kunst- og litteraturfordybelse. Ofte er der ligeledes tilknyttet teateroplevelser, lærerkurser og workshops til projekterne. 

Tilmelding til projekter i skoleåret 21/22 skal ske inden
27. august 2021. Tilmeldingen er åben

Skoletjenesten

Kontakt børn & engle

cao nov 2020 lille jpeg

Christina A. Olsen
Folkekirkens Skoletjeneste
Frederikssund Provsti
Ansgarsvej 2
3600 Frederikssund
christina@bornogengle.dk
Telefon: 2485-0130
(Kl. 8.30 – 15.30 på skoledage)

© Copyright Børn & Engle.All rights reserved

Made with by PageOne

Scroll til toppen