Hus og Himmel – et projekt om at høre til og være hjemme

4. – 6. klasse

dap

Hvad er et hjem, og hvad betyder et hjem for det gode liv, for dét mellem mennesker og for dét at være et bestemt menneske, en person?

Projektet stiller spørgsmål som: Hvordan former jeg mit hjem? Og: Hvordan former mit hjem mig? Hvad sker der, når andre kommer i mit hjem? Eller jeg besøger andres hjem? Hvad sker der mellem os i et hjem? Projektet kredser om hjemmet, som dér hvor man har hjemme – som sted for identitetsdannelse og kulturmøder.

Eleverne arbejder konkret med begrebet hjem ud fra deres egne erfaringer med et hjem og det at komme hjem samt kunstens og litteraturens bud på dette, og de bliver præsenteret for kristendommens forestillinger om Guds bolig i Det Nye og Gamle Testamente, Gudsriget og Himlen som billeder på et sidste hjem og sted for en endelig hjemkomst efter døden. Det er derfor projektets formål overordnet at bidrage til elevernes refleksion over, hvad det vil sige at være hjemme og med udgangspunkt i egne erfaringer af hjemmets betydning få en forståelse af, hvad Gudsriget som et sidste hjem betyder i kristendommen.

I projektet skal eleverne kortlægge eget hjem, bygge fiktive hjem på skolen, arbejde analytisk med tekster og billeder om hjem-temaet og under et besøg i den lokale kirke høre om, hvilket hus kirken er, dåb og Gudsriget.

Projektet afsluttes med præsentation af et kreativt produkt, hvor eleverne skriver en lille tekst om at komme hjem, tegner deres egne huse og laver små film-interviews om spisesteder, sovekroge, gemmesteder og yndlingsrum i deres hjem.

Projektet indeholder

  • Lærervejledning med elevoplæg og workshopvejledning
  • Kirkebesøg

Tilmelding er ikke længere mulig

Faktabox

Klassetrin

4. – 6. klasse

Fag

Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Lektioner

10 – 15

Periode

marts – juni 2022

Tilmeldingsfrist

27. august 2021

Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste?

Folkekirkens Skoletjeneste har til formål at styrke og fremme samarbejdet mellem grundskoler og gymnasier i Egedal og Frederikssund Kommune og Den Danske Folkekirke i Frederikssund Provsti. Skoletjenesten udarbejder hvert år cirka otte tværfaglige undervisningsprojekter, der alle tager udgangspunkt i Fælles Mål, som tilbydes skolerne gratis. Undervisningsmaterialerne kan indeholde baggrundstekster til underviseren, opgaver til eleverne så som dramaøvelser, musik-, kunst- og litteraturfordybelse. Ofte er der ligeledes tilknyttet teateroplevelser, lærerkurser og workshops til projekterne. 

Tilmelding til projekter i skoleåret 21/22 skal ske inden
27. august 2021. Tilmeldingen er åben

Skoletjenesten

Kontakt børn & engle

cao nov 2020 lille jpeg

Christina A. Olsen
Folkekirkens Skoletjeneste
Frederikssund Provsti
Ansgarsvej 2
3600 Frederikssund
christina@bornogengle.dk
Telefon: 2485-0130
(Kl. 8.30 – 15.30 på skoledage)

© Copyright Børn & Engle.All rights reserved

Made with by PageOne

Scroll til toppen