Hvad laver præsten?

1. – 3. klasse

dap

Hvad skal en præst egentlig tro og vide om Gud, Jesus og Helligånden? Hvorfor og hvornår har præsten den sorte præstekjole på? Er præsten præst andre steder end i kirken? Hvad laver han eller hun da?

Dette lille projekt sætter fokus på præstens alsidige job, der rummer mange mennes-kers liv fra fødsel til død. I forløbet besøger eleverne den lokale kirke, hvor de oplever kirkens indretning, hører om hvilke arbejdsopgaver og ritualer, der knytter sig til døbefonten, alteret og prædikestolen. Desuden lærer eleverne om de to sakramenter dåb og nadver og får en forklaring på, hvorfor præsten hælder vand på dåbsbarnet, og hvorfor de kristne spiser brød og drikker vin til nadveren.

Præsten fortæller til sidst, hvad han/hun bedst kan lide ved sit job, hvorfor han/hun valgte at blive præst, og hvad forskellen er til fx det at være lærer.

Hjemme i klassen arbejder eleverne efterfølgende med det tilhørende elevhæfte, som er en fagbog om præstens arbejde og kirkens indretning. Hæftet lægger op til inddragelse af faget uddannelse og job, hvor også elevernes forældre kan inddrages.

Det er projektets formål at præsentere præstens job via kirkens indretning og herigennem give eleverne en introduktion til kristendommens form (ritualer) og indhold (tro og forkyndelse).

Projektet indeholder

  • Lærervejledning
  • Elevhæfte
  • Kirkebesøg

 

Tilmeldingsformular

Faktabox

Klassetrin

1. – 3. klasse

Fag

Kristendomskundskab, dansk og uddannelse og job

Lektioner

3 – 4

Periode

september til juni

Tilmeldingsfrist

21. august 2020

Scroll til toppen