ICHTHYS – portræt af Jesus

5. – 6. klasse

dap

Portrættet af Jesus står både synligt og skarpt men også utydeligt og til tider usynlig; men hvorfor skal eleverne i en moderne skole beskæftige sig med personen Jesus, som han kendes fra Bibelens tekster? Er det ikke lidt forældet? Hvad kan de bruge det til i dag? Det er nogle af de spørgsmål dette projekt tager fat i og hånd om.

I dette projekt får eleverne mulighed via Bibelens kildematerialet at åbne op for den mangesidige og modsatrettede Jesus, som både kan beskrives som kompromisløs og overbærende, lidende og sejrende, enkel og gådefuld, ydmyg og revolutionerende samt som menneske og Gud.

Eleverne møder efterfølgende fem æstetiske udtryk, hvor forskellige kunstnere har fortolket deres billede af Jesus. Dette giver eleverne indsigt og baggrund for et afsæt, hvor de selv kan tage stilling til og igennem selvvalgte genrer at udtrykke deres bud på en fortolkning af Jesus-figuren.

De første kristne var på grund af deres tro forfulgte, og derfor brugte de fisken som et hemmeligt tegn på deres nye fælles tro på Jesus som Guds søn, og den af jøderne ventede Messias. I overført betydning er dette skjulte tegn og navn med til at understrege nærværende projekts dobbelthed: På den ene side kan det synes lige til at beskrive Jesus, og på den anden side er det en kompleks opgave, da kilderne er omfangsrige og detaljerede.

Det græske ord ΙΧΘΥΣ kan oversættes til det latinske alfabet til ICHTHYS. Ordet har to betydninger: Dels betyder det fisk, og dels er det akronym for Jesus Kristus, Guds søn, frelser.

Projektet indeholder

  • Lærervejledning med elevoplæg
  • Kirkebesøg

Tilmelding er ikke længere mulig

Faktabox

Klassetrin

5. – 6. klasse

Fag

Kristendomskundskab, dansk, musik og håndværk/design

Lektioner

11

Periode

Medio januar 2022 - juni 202

Tilmeldingsfrist

27. august 2021

Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste?

Folkekirkens Skoletjeneste har til formål at styrke og fremme samarbejdet mellem grundskoler og gymnasier i Egedal og Frederikssund Kommune og Den Danske Folkekirke i Frederikssund Provsti. Skoletjenesten udarbejder hvert år cirka otte tværfaglige undervisningsprojekter, der alle tager udgangspunkt i Fælles Mål, som tilbydes skolerne gratis. Undervisningsmaterialerne kan indeholde baggrundstekster til underviseren, opgaver til eleverne så som dramaøvelser, musik-, kunst- og litteraturfordybelse. Ofte er der ligeledes tilknyttet teateroplevelser, lærerkurser og workshops til projekterne. 

Tilmelding til projekter i skoleåret 21/22 skal ske inden
27. august 2021. Tilmeldingen er åben

Skoletjenesten

Kontakt børn & engle

cao nov 2020 lille jpeg

Christina A. Olsen
Folkekirkens Skoletjeneste
Frederikssund Provsti
Ansgarsvej 2
3600 Frederikssund
christina@bornogengle.dk
Telefon: 2485-0130
(Kl. 8.30 – 15.30 på skoledage)

© Copyright Børn & Engle.All rights reserved

Made with by PageOne

Scroll til toppen