Bestyrelsen

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig efter repræsentantskabsmødet 28. maj 2020. Dette sker medio august 2020.

Fungerende formand
Christina Holten Mølgaard 
Thorfinsvej 1
3600 Frederikssund 
chhm@km.dk

Medlemmer
Dorte Dideriksen 
Strandhøjen 7
3600 Frederikssund
dodi@km.dk

Charlotte Ustrup
Ørnebjergvej 7
3650 Ølstykke
chtu@km.dk

Norma L. Nielsen
Kirketorvet 3
3550 Slangerup
viggonorm@gmail.com

Karen M. Pedersen 
Bækkevej 16
3550 Slangerup
karen_m_pedersen@yahoo.dk

Victor Greve 
Byvej13A
3520 Farum
vim@km.dk

Stine Kofoed
Gyldenstens Vænge 48
3600 Frederikssund
stinekofoed24@gmail.com

Birgitte Hove Petersen
Krakasvej 1
3650 Ølstykke

Inger Marie (Mie) Birk Jørgensen

Suppleanter
Nina Mølgaard 

Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste?

Folkekirkens Skoletjeneste har til formål at styrke og fremme samarbejdet mellem grundskoler og gymnasier i Egedal og Frederikssund Kommune og Den Danske Folkekirke i Frederikssund Provsti. Skoletjenesten udarbejder hvert år cirka otte tværfaglige undervisningsprojekter, der alle tager udgangspunkt i Fælles Mål, som tilbydes skolerne gratis. Undervisningsmaterialerne kan indeholde baggrundstekster til underviseren, opgaver til eleverne så som dramaøvelser, musik-, kunst- og litteraturfordybelse. Ofte er der ligeledes tilknyttet teateroplevelser, lærerkurser og workshops til projekterne. 

Tilmelding til projekter i skoleåret 21/22 skal ske inden
27. august 2021. Tilmeldingen er åben

Skoletjenesten

Kontakt børn & engle

cao nov 2020 lille jpeg

Christina A. Olsen
Folkekirkens Skoletjeneste
Frederikssund Provsti
Ansgarsvej 2
3600 Frederikssund
christina@bornogengle.dk
Telefon: 2485-0130
(Kl. 8.30 – 15.30 på skoledage)

© Copyright Børn & Engle.All rights reserved

Made with by PageOne

Scroll til toppen